In separateness lies the world’s
greatest misery, in compassion lies the
world’s true strength. — Boeddha

 

Welkom op de homepage van Stichting Sonate.

Hoewel de naam van onze stichting Sonate dat zou doen vermoeden zijn wij als bestuur van onze stichting niet primair bezig met muziek maar met de mens in onze samenleving.

Ieder mens ervaart perioden waarin het goed gaat en het leven hem of haar toelacht, maar ook perioden dat het tegenzit, waarbij je als het ware alsmaar “ tegen de wind in fietst”. Toch is het zo dat de wind nooit altijd uit de zelfde hoek blijft waaien. Ze wil wel eens van richting veranderen waardoor we de wind in de rug krijgen. In dat geval hebben we de natuur mee, de omstandigheden zijn veranderd. Een dergelijk steuntje in de rug willen wij als stichting ook kunnen bieden aan hen die dit nodig hebben voor zover onze middelen het toestaan.

De intentie die hierin is vervat wordt in onze stichtingsnaam tot uiting gebracht doordat het woord Sonate is samengesteld uit de letters van de Engelse uitdrukking “ support of nature” ofwel “steun van de natuur”, het onderliggende principe dat er o.i. voor zorgt dat het iemand voor de wind gaat.

Onze stichting gaat er van uit dat de reden waarom de wereld zoveel problemen kent ligt in het feit dat de onderlinge samenhang tussen mensen steeds minder wordt en dat individuen meer en meer vervreemd raken van elkaar en van de innerlijke waarden die harmoniseren en verbinden. Een manier om dit te doorbreken is het doen van een handreiking vanuit een gevoel van compassie aan hen die daar behoefte aan hebben en er voor openstaan om daarmee de sociale cohesie te bevorderen. Op bescheiden schaal proberen wij hier een bijdrage aan te leveren. Hierbij hanteren wij het principe dat alleen een ander dan de persoon in kwestie ons opmerkzaam kan maken op een naaste die “tegenwind” ervaart en wat steun zou kunnen gebruiken, waardoor meer de nadruk komt te liggen op mogelijke ondersteuning uit ónverwachte hoek.

 

website  gesponsord door ID3