De “ Loftrompet”

Uitreiking Loftrompet aan Miep Boss
Miep Bos, aan wie de Loftrompet 2011 wordt uitgereikt
Een onderdeel van de doelstelling van stichting Sonate is het stimuleren en inspireren van mensen die op onbaatzuchtig wijze anderen bijstaan die ondersteuning nodig hebben, of mensen die vanuit eenzelfde grondhouding een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van onze samenleving.

Om aan die doelstelling te voldoen heeft stichting Sonate besloten om jaarlijks een persoon die zich hierbij bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in het zonnetje te zetten en deze te eren met een aanmoedigingsprijs in de vorm van de uitreiking van de Loftrompet.

In december 2011 is deze prijs voor het eerst uitgereikt aan Mw. Miep Bos voor haar inzet bij het verbreiden van kennis omtrent gezonde voeding en de mogelijke gevaren van het gebruik van genetische modificatie van producten die onderdeel uitmaken van de voedselketen voor het individu in het bijzonder en voor het ecosysteem in het algemeen. Daarnaast zijn er diverse mensen publiekelijk in de bloemen gezet vanwege hun menslievende bijdragen aan hun medemens en/of gemeenschap.

Uitreiking loftrompet 2015 en 2016

Tijdens een gezellig samenzijn in het restaurant Da Gabriele in Harderwijk werd de loftrompet 2015 uitgereikt aan Sjoerd Vos.
Daarna die voor 2016 aan Maria Lieve.

Dankwoordje van Jaap
"Maria Lieve spreekt een dankwoord."

Dankwoordje van Jaap
"Het restaurant"

Dankwoordje van Jaap
"intermezzo door Willem Hellebreker"

Dankwoordje van Jaap
"Sjoerd Vos te midden van de bestuursleden van Sonate."

uitreiking loftrompet aan Lody Melker Worms
"Uitreiking aan Lody Melker Worms, winnaar Loftrompet 2014"

Dankwoordje van Jaap
"Dankwoordje van Jaap, winnaar Loftrompet 2013"

beeldje de loftrompet
"de loftrompet ontwerp door Jeroen Stok"

Eervolle vermeldingen in de bloemetjes gezet.
'Eervolle vermeldingen' in de bloemetjes gezet.

 


website  gesponsord door ID3