Stichting Sonate

De stichtingsnaam Sonate verwijst in origine naar een muziekstuk voor een beperkt aantal instrumenten en uitvoerenden, waarbij in de structuur van het stuk een aantal spanningsbogen zijn vervat. Net als muziek kent het leven een keur aan mogelijke stemmingen, harmonieën en dissonanten. Met een begin en een einde.

Een sonate kan daarom gezien worden als een metafoor van het individuele leven waarbij een mens een aantal fasen doorloopt, maar met dit verschil dat tijdens het leven niet altijd zicht is op de compositie ervan en de zingeving van onderdelen in het grote geheel.

Veranderingen en wendingen kunnen als ongewenst ervaren worden en kunnen, als er niet op de juiste wijze op wordt gereageerd problemen opleveren. In dergelijke situaties kan het wenselijk zijn dat er hulp van buiten wordt geboden en zou Stichting Sonate zich kunnen inzetten.

Hoe eerder er op individueel niveau enige vorm van bijstand wordt geboden des te effectiever kan het resultaat zijn. Aangezien elk individu zijn omgeving beïnvloedt, zoals een steentje in de vijver gegooid de gehele vijver beroert, zou dit een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het grote geheel.

Wat geldt voor het individu geldt in zekere zin ook voor de groep waar hij of zij deel van uit maakt. Zo wordt bijvoorbeeld een gesignaleerd probleem van een senior (bijvoorbeeld vereenzaming of zorgbehoevend) gedeeld door vele lotgenoten in hetzelfde sociale segment van onze samenleving. Daarom beperkt Stichting Sonate zich niet tot het verlenen van hulp aan individuen, maar richt ze haar activiteiten ook tot bepaalde groepen in onze samenleving waarbij soortgelijke problemen gemeengoed zijn én tot hen die bijdragen aan een oplossing van waargenomen problemen.

privacy verklaring Stichting Sonate

website  gesponsord door ID3